صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 گروه بهمن 15000
2 کارگزاری بهمن 1000
3 سرمایه گذاری بهمن 15000
4 کیا مهستان 4000