صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (۲.۹۶) (۱.۰۵) (۱۰۰) (۹۷.۸۸)
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۰.۶۲) (۲.۵۹) (۸۹.۶۳) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱.۰۹) (۲.۷۳) (۹۸.۱۶) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲.۵۳) (۲.۷۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۳.۳۹) (۰.۴۹) (۱۰۰) (۸۳.۳۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۴۷) (۲.۹۴) (۸۲.۲۳) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۳۸) (۳.۴۳) (۷۵.۱۱) (۱۰۰)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۱.۴۷) (۳.۰۲) (۹۹.۵۵) (۱۰۰)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۲.۱) (۱.۱۵) (۹۹.۹۶) (۹۸.۵۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۳.۵۱) ۰.۰۱ (۱۰۰) ۲.۹۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۹۸) (۱.۱) (۹۷.۲۶) (۹۸.۲۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳.۲۷ ۳.۵۹ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶