صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۴۳ ۲.۸۸ ۳۸۲.۴۲ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۲.۴۶) (۰.۴۵) (۹۹.۹۹) (۸۰.۸۵)
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۶۹ (۲.۰۱) ۱,۱۱۷.۶۷ (۹۹.۹۴)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۱.۶۷) ۰.۲۲ (۹۹.۷۸) ۱۲۲.۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۳.۷۸) (۲.۱۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۷)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۱.۰۲) ۰.۳۶ (۹۷.۵۹) ۲۷۷.۳۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۷) ۰.۰۱ (۹۲.۳۲) ۲.۱۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۰۱) ۰.۴۳ (۹۷.۵۵) ۳۷۶.۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۲۳ ۲.۰۳ ۳۱۶,۱۴۴.۳۱ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱.۱۲ (۰.۵۵) ۵,۷۸۳.۳۱ (۸۶.۸۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲.۴۹ ۱.۷۹ ۷۹۶,۸۸۶.۸۴ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۲.۱۲ ۰.۷۱ ۲۰۹,۲۶۱.۰۷ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۶۶ ۰.۲۴ ۱,۰۱۰.۱۲ ۱۳۶.۴۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱.۱۹ ۰ ۷,۳۹۷.۴۶ ۰