صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۲۲ (۱.۵۳) ۱۱۹.۰۴ (۹۹.۶۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۷۴ ۰.۷ ۱,۳۵۳.۵ ۱,۱۶۵.۴۲
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳.۶۶ ۲.۷۶ ۴.۹۴E+۰۷ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲.۵۴) (۱.۹۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۱.۷۷) (۲.۹۷) (۹۹.۸۵) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۳۵) (۰.۳۷) (۷۲.۳۴) (۷۴.۱۸)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۲۳) (۲.۵۱) (۵۶.۷۸) (۹۹.۹۹)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۳۳ ۰.۴۳ ۲۳۸.۲۳ ۳۸۲.۸۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۶۲ ۲.۲۶ ۸۴۹.۲۳ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱.۰۲ ۴.۳۲ ۳,۹۷۰.۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۹۸ (۰.۲۷) ۳,۴۱۵.۸ (۶۲.۷۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۹ ۰.۱۵ ۲,۵۰۰.۶۷ ۷۲.۶۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۷۵ ۲.۴ ۱,۴۲۹.۳۳ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۰.۸۱ ۴.۲۳ ۱,۷۸۰.۱۱ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳