صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۵۸ ۰.۱۹ ۷۱۷.۴۸ ۱۰۲.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۷۲ ۰.۴۸ ۱,۲۸۵.۷۸ ۴۷۰.۷۶
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۴۳ ۱.۳ ۱۷,۴۴۹.۲۴ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳ ۱.۰۸ ۴,۹۰۵,۰۳۴.۷۶ ۴,۹۲۴.۳۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳.۶۸ ۰.۵۱ ۵۲,۸۶۳,۰۰۷.۱ ۵۴۵.۷۳
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲.۱۴ ۰.۳۸ ۲۲۷,۱۲۰.۵۳ ۲۹۶.۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲.۴۷ ۰.۸۸ ۷۳۵,۹۷۵.۱۳ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۵۱ ۰.۰۵ ۵۳۲.۶ ۱۹.۸۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۵۵ ۰.۲۱ ۶۲۷.۸۹ ۱۱۱.۲۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ (۰.۲۶) ۰.۱ (۶۱.۷۲) ۴۴.۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱.۲۸ ۰.۶۵ ۱۰,۲۷۰.۶۷ ۹۵۷.۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱.۷۹ ۰.۱۳ ۶۵,۸۲۶.۴۵ ۵۹.۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۵.۰۷) (۱.۴۸) (۱۰۰) (۹۹.۵۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۰۹) (۰.۰۷) (۲۶.۷۷) (۲۱.۹۴)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۴) ۰