صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۶,۴۱۹ ۸۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۰ ۲.۴ % ۱۲,۸۴۶ ۱۴.۰۸ % ۱۳۶,۴۱۹ ۸۹.۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۵,۷۰۵ ۸۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۰ ۲.۴۱ % ۱۲,۹۰۳ ۱۴.۱۸ % ۱۳۵,۷۰۵ ۸۹.۱۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۵,۷۰۵ ۸۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۰ ۲.۴۱ % ۱۲,۸۹۸ ۱۴.۱۸ % ۱۳۵,۷۰۵ ۸۹.۱۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۵,۷۰۵ ۸۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۰ ۲.۴۱ % ۱۲,۸۹۴ ۱۴.۱۷ % ۱۳۵,۷۰۵ ۸۹.۱۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۴۱,۶۰۳ ۸۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۰۸ ۵.۳۱ % ۸,۳۵۴ ۱۰.۷۶ % ۱۴۱,۶۰۳ ۸۹.۴۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۴۵,۱۹۹ ۸۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۰۸ ۵.۱۹ % ۸,۳۵۰ ۱۰.۵۲ % ۱۴۵,۱۹۹ ۸۹.۶۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۴۵,۵۶۲ ۸۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۰۸ ۵.۱۸ % ۸,۳۴۵ ۱۰.۴۹ % ۱۴۵,۵۶۲ ۸۹.۶۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۴۷,۳۰۷ ۸۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۸۴ ۸.۴۱ % ۸,۳۴۱ ۱۰.۰۲ % ۱۴۷,۳۰۷ ۸۶.۶۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۴۸,۶۰۰ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۸۴ ۸.۳۴ % ۸,۳۳۷ ۹.۹۴ % ۱۴۸,۶۰۰ ۸۶.۷۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۴۸,۶۰۰ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۸۴ ۸.۳۴ % ۸,۳۳۲ ۹.۹۴ % ۱۴۸,۶۰۰ ۸۶.۷۹ %