صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 صورت جلسه مجمع 1394/10/07 ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
42 صورت جلسه مجمع 1394/09/28 ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
43 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
سایز صفحه