صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورتجلسه مورخ 1399/06/05 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
2 لیست حاضران در مجمع 1399/06/05 ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
3 صورتجلسه مورخ 1399/03/07 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
4 لیست حاضران در مجمع 1399/03/07 ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
5 صورتجلسه اصلاحی مورخ 1398/06/03 ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
6 صورتجلسه مورخ 1398/07/06 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
7 صورتجلسه مورخ 1398/07/06 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
8 اسامی حاضران در مجمع 1398/07/06 ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
9 اسامی حاضران در مجمع 1398/07/06 ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
10 صورتجلسه مورخ 1398/06/03 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
سایز صفحه