صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 لیست حاضران در مجمع 1399/08/10 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
2 صورتجلسه مورخ 1399/06/05 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
3 صورتجلسه مورخ 1399/06/05 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
4 لیست حاضران در مجمع 1399/06/05 ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
5 صورتجلسه مورخ 1399/03/07 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
6 لیست حاضران در مجمع 1399/03/07 ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
7 صورتجلسه اصلاحی مورخ 1398/06/03 ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
8 صورتجلسه مورخ 1398/07/06 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
9 صورتجلسه مورخ 1398/07/06 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
10 اسامی حاضران در مجمع 1398/07/06 ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
سایز صفحه