صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع 1394/09/28
منبع -
مقدمه تغییر دارندگان واحد ممتاز صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست