صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر
منبع -
مقدمه مجمع موسس
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست