صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تعهدات و شرایط بازارگردانی امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ تغییرات امید نامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ تغییر دارندگان واحد ممتاز تغییرات امیدنامه