صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۸,۲۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۱,۷۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۶۷,۸۰۷,۱۸۷,۵۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۵۶۳,۱۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۵۵۰,۸۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۵۵۰,۸۸۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۶,۵۶۳,۱۶۹ ۶,۵۵۰,۸۸۸ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۱۶۷,۸۰۷,۱۸۷,۵۲۰
  ۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۶,۸۸۲,۸۶۷ ۶,۸۷۰,۶۹۷ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۲۴,۸۱۸,۵۸۶,۷۸۷
  ۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۶,۸۹۹,۲۹۲ ۶,۸۸۷,۰۹۹ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۲۷,۷۴۲,۳۹۵,۵۲۵
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۶,۸۹۹,۷۵۲ ۶,۸۸۷,۵۵۸ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۲۷,۸۲۴,۳۴۴,۱۱۹
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۷,۰۱۰,۵۸۸ ۶,۹۹۸,۲۲۹ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۴۷,۵۵۳,۳۲۷,۷۰۰
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۷,۰۱۱,۰۵۳ ۶,۹۹۸,۶۹۵ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۴۷,۶۳۶,۳۶۹,۵۶۳
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۷,۰۱۱,۵۱۹ ۶,۹۹۹,۱۶۱ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۴۷,۷۱۹,۴۱۱,۵۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۷,۲۲۱,۷۹۶ ۷,۲۰۹,۲۵۳ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۸۵,۱۷۱,۸۷۳,۲۸۰
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۷,۴۹۲,۲۷۰ ۷,۴۷۹,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۳۳,۳۲۱,۰۶۳,۸۴۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۷,۷۵۲,۵۰۹ ۷,۷۴۰,۵۴۱ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۷۹,۸۸۳,۰۶۲,۸۲۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۷,۶۱۹,۱۳۲ ۷,۶۰۷,۱۵۹ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۵۶,۱۰۵,۴۹۲,۱۰۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۷,۴۱۱,۹۰۸ ۷,۳۹۹,۱۸۹ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۱۹,۰۳۱,۱۶۱,۳۰۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۷,۴۱۲,۳۸۷ ۷,۳۹۹,۶۶۸ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۱۹,۱۱۶,۵۵۶,۶۳۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۷,۴۱۲,۸۶۶ ۷,۴۰۰,۱۴۷ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۱۹,۲۰۱,۹۵۲,۰۴۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۷,۴۹۷,۷۸۵ ۷,۴۸۴,۶۵۹ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۳۴,۲۶۷,۶۴۶,۴۵۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۷,۷۳۵,۷۴۱ ۷,۷۲۲,۹۳۲ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۷۶,۷۴۳,۹۹۵,۸۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۷,۷۷۹,۵۷۶ ۷,۷۶۷,۰۳۴ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۳۸۴,۶۰۵,۸۶۷,۲۵۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۸,۰۴۹,۳۰۷ ۸,۰۳۷,۳۱۲ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۴۳۲,۷۸۷,۵۸۰,۲۹۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۸,۳۸۲,۷۱۴ ۸,۳۷۱,۹۰۱ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۴۹۲,۴۳۳,۷۰۳,۹۸۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۸,۳۸۳,۱۲۵ ۸,۳۷۲,۳۱۲ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۴۹۲,۵۰۶,۹۳۳,۹۴۱