اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/16
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,388,574,007
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,094,974
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,087,728
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,087,728
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : سبد گردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : نفیسه آقا میری
مدیر ثبت : کارگزاری بهمن
ضامن نقد شوندگی اول : - ندارد--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/16 1,094,974 1,087,728 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,388,574,007
  2 1397/01/15 1,094,984 1,087,738 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,389,063,486
  3 1397/01/14 1,100,769 1,093,476 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,676,010,569
  4 1397/01/13 1,102,816 1,095,508 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,777,596,193
  5 1397/01/12 1,102,827 1,095,519 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,778,116,065
  6 1397/01/11 1,102,837 1,095,529 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,778,638,271
  7 1397/01/10 1,102,848 1,095,539 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,779,162,805
  8 1397/01/09 1,102,858 1,095,550 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,779,689,666
  9 1397/01/08 1,102,869 1,095,561 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,780,218,850
  10 1397/01/07 1,106,944 1,099,603 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,982,373,128
  11 1397/01/06 1,108,944 1,101,587 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,081,564,192
  12 1397/01/05 1,110,598 1,103,229 0 0 51,717 0 1,715 50,002 55,163,644,301
  13 1397/01/04 1,105,036 1,097,686 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,886,497,642
  14 1397/01/03 1,105,051 1,097,701 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,887,246,801
  15 1397/01/02 1,105,066 1,097,716 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,887,997,900
  16 1397/01/01 1,105,081 1,097,731 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,888,750,937
  17 1396/12/29 1,104,946 1,097,596 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,881,982,969
  18 1396/12/28 1,104,960 1,097,611 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,882,725,607
  19 1396/12/27 1,103,514 1,096,176 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,810,967,414
  20 1396/12/26 1,102,435 1,094,907 0 0 51,717 0 1,715 50,002 54,747,533,800
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi