صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۸,۲۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۱,۷۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۲۷,۵۳۲,۶۸۸,۰۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۸۹۰,۳۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۸۸۵,۹۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۸۸۵,۹۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۶,۸۹۰,۳۶۹ ۶,۸۸۵,۹۲۲ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۲۷,۵۳۲,۶۸۸,۰۹۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۶,۸۷۳,۶۴۷ ۶,۸۶۸,۲۴۰ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۲۴,۳۸۰,۵۴۲,۹۰۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۶,۷۵۶,۶۵۸ ۶,۷۴۹,۹۲۱ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۰۳,۲۸۸,۱۸۰,۷۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۶,۷۳۹,۳۰۱ ۶,۷۳۲,۱۶۷ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۲۰۰,۱۲۳,۲۹۹,۰۵۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۶,۶۲۶,۶۴۴ ۶,۶۱۹,۵۲۴ ۰ ۰ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۱۸۰,۰۴۲,۷۲۵,۹۲۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۶,۶۲۶,۸۸۹ ۶,۶۱۹,۷۶۹ ۰ ۳۰,۱۷۸ ۱۷۹,۹۸۲ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۷۸,۲۶۷ ۱,۱۸۰,۰۸۶,۳۲۲,۳۰۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۶,۶۲۷,۱۵۳ ۶,۶۱۸,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۴۸,۰۸۹ ۹۸۰,۱۳۹,۱۶۳,۶۰۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۶,۳۸۷,۵۲۱ ۶,۳۷۷,۹۹۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۴۸,۰۸۹ ۹۴۴,۵۱۰,۵۴۲,۳۳۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۶,۱۷۹,۵۷۶ ۶,۱۶۹,۴۴۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۴۸,۰۸۹ ۹۱۳,۶۲۷,۰۲۲,۸۷۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۶,۰۳۴,۹۵۹ ۶,۰۲۴,۳۴۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۴۸,۰۸۹ ۸۹۲,۱۳۹,۳۰۷,۸۴۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۶,۲۲۴,۸۷۴ ۶,۲۱۴,۶۴۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۴۸,۰۸۹ ۹۲۰,۳۲۰,۶۰۰,۱۳۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۶,۱۳۳,۹۰۲ ۶,۱۲۳,۶۲۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۴۸,۰۸۹ ۹۰۶,۸۴۱,۱۲۸,۳۰۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۶,۱۳۴,۲۸۲ ۶,۱۲۴,۰۰۲ ۰ ۱۶,۳۰۰ ۱۴۹,۸۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۴۸,۰۸۹ ۹۰۶,۸۹۷,۳۴۹,۵۱۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۶,۱۳۴,۶۶۱ ۶,۱۲۳,۱۱۰ ۰ ۰ ۱۳۳,۵۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۳۱,۷۸۹ ۸۰۶,۹۵۸,۴۹۹,۰۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۶,۲۰۳,۴۳۹ ۶,۱۹۱,۸۱۵ ۰ ۰ ۱۳۳,۵۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۳۱,۷۸۹ ۸۱۶,۰۱۳,۱۱۸,۱۴۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۶,۲۵۵,۱۲۸ ۶,۲۴۳,۷۰۴ ۰ ۰ ۱۳۳,۵۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۳۱,۷۸۹ ۸۲۲,۸۵۱,۵۱۵,۸۸۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۶,۲۷۸,۰۵۵ ۶,۲۶۶,۸۸۷ ۰ ۰ ۱۳۳,۵۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۳۱,۷۸۹ ۸۲۵,۹۰۶,۷۴۵,۴۱۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۶,۳۰۰,۹۳۲ ۶,۲۹۰,۰۱۲ ۰ ۰ ۱۳۳,۵۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۳۱,۷۸۹ ۸۲۸,۹۵۴,۳۲۸,۰۶۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۶,۳۲۹,۳۲۳ ۶,۳۱۸,۸۱۵ ۰ ۰ ۱۳۳,۵۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۳۱,۷۸۹ ۸۳۲,۷۵۰,۳۳۰,۴۴۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۶,۳۲۹,۷۱۱ ۶,۳۱۹,۲۰۳ ۰ ۱۵,۷۹۷ ۱۳۳,۵۰۴ ۰ ۱,۷۱۵ ۱۳۱,۷۸۹ ۸۳۲,۸۰۱,۴۵۹,۸۷۲