صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۷,۵۳۰,۷۷۰,۸۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۰۱,۲۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۰,۱۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۰,۱۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۱,۰۰۱,۲۳۱ ۱۰,۹۵۰,۱۷۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۴۷,۵۳۰,۷۷۰,۸۹۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۰,۶۱۵,۷۵۷ ۱۰,۵۵۵,۹۴۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۲۷,۸۱۸,۳۷۴,۵۰۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۰,۴۲۳,۴۴۷ ۱۰,۳۶۰,۶۹۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۸,۰۵۵,۲۰۸,۲۴۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۰,۴۲۴,۰۰۵ ۱۰,۳۶۱,۲۴۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۸,۰۸۳,۱۱۰,۲۶۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۰,۴۲۴,۵۶۳ ۱۰,۳۶۱,۸۰۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۷۶۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰,۳۸۹,۲۲۹ ۱۰,۳۲۱,۹۳۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۶,۱۱۷,۳۷۴,۱۱۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۹,۹۸۶,۹۸۵ ۹,۹۱۴,۳۷۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۹۵,۷۳۸,۴۷۱,۷۸۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰,۰۷۸,۱۰۴ ۱۰,۰۰۵,۱۷۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۰۰,۲۷۸,۶۲۵,۵۰۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰,۴۱۱,۵۹۲ ۱۰,۳۵۱,۱۹۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۷,۵۸۰,۵۰۳,۳۶۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۰,۲۹۵,۵۷۴ ۱۰,۱۹۹,۰۴۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۰۹,۹۷۲,۴۸۰,۲۹۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۰,۲۹۶,۲۵۶ ۱۰,۱۹۹,۷۲۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۰,۰۰۶,۵۷۷,۶۳۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۰,۲۹۶,۹۳۸ ۱۰,۲۰۰,۴۰۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۰,۰۴۰,۶۷۶,۴۵۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰,۵۱۰,۰۷۹ ۱۰,۴۱۹,۵۰۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۲۰,۹۹۶,۱۴۶,۴۱۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۰,۷۴۷,۳۱۹ ۱۰,۶۷۱,۴۴۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۳۳,۵۹۳,۴۶۶,۹۰۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۰,۵۱۶,۹۷۹ ۱۰,۴۴۵,۳۴۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۲۲,۲۸۸,۱۷۷,۸۱۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۰,۲۳۲,۰۰۳ ۱۰,۱۵۵,۰۰۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۰۷,۷۷۰,۷۴۲,۸۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱۰,۳۸۴,۳۳۵ ۱۰,۳۱۲,۴۴۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۵,۶۴۳,۰۳۸,۲۴۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۰,۳۸۴,۸۶۴ ۱۰,۳۱۲,۹۷۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۵,۶۶۹,۴۸۸,۰۵۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۰,۳۸۵,۳۹۳ ۱۰,۳۱۳,۵۰۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۵,۶۹۵,۹۳۸,۳۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۰,۶۴۴,۲۰۳ ۱۰,۵۸۱,۰۱۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۲۹,۰۷۲,۰۴۴,۵۳۳