صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۷,۵۳۲,۶۹۶,۹۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۸۸,۲۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۵۰,۴۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۵۰,۴۸۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۴,۳۸۸,۲۳۹ ۴,۳۵۰,۴۸۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۷,۵۳۲,۶۹۶,۹۴۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۴,۲۶۲,۴۸۴ ۴,۲۲۱,۴۶۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۱,۰۸۱,۶۴۶,۵۰۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۴,۳۳۹,۶۳۷ ۴,۲۹۶,۴۱۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۴,۸۲۹,۲۸۳,۳۳۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۴,۳۳۹,۹۷۲ ۴,۲۹۶,۷۴۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۴,۸۴۶,۰۱۲,۶۵۶
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۴,۳۴۰,۳۰۷ ۴,۲۹۷,۰۸۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۴,۸۶۲,۷۴۱,۹۹۴
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۴,۲۶۲,۶۴۴ ۴,۲۱۹,۲۶۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۰,۹۷۱,۷۸۴,۲۹۲
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۴,۲۶۲,۹۷۹ ۴,۲۱۹,۶۰۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۱۰,۹۸۸,۵۶۲,۳۳۷
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۴,۴۹۶,۸۸۵ ۴,۴۵۲,۵۲۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۲,۶۳۵,۳۵۲,۶۷۵
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۴,۵۷۳,۴۸۸ ۴,۵۲۸,۹۶۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۶,۴۵۷,۴۹۴,۲۱۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۴,۶۲۵,۷۴۹ ۴,۵۸۲,۰۷۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۹,۱۱۲,۶۸۶,۴۵۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۴,۶۲۶,۰۸۷ ۴,۵۸۲,۴۰۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۹,۱۲۹,۵۸۵,۵۵۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۴,۶۲۶,۴۲۵ ۴,۵۸۲,۷۴۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۹,۱۴۶,۴۸۴,۶۶۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۴,۶۰۸,۰۱۰ ۴,۵۶۸,۲۴۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۸,۴۲۱,۲۷۵,۶۴۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۴,۵۹۸,۲۱۵ ۴,۵۶۶,۴۱۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۸,۳۳۰,۰۸۰,۸۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۴,۵۴۰,۱۷۸ ۴,۵۰۷,۲۰۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۵,۳۶۹,۰۹۴,۴۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۴,۵۲۷,۴۹۱ ۴,۴۹۴,۰۱۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۴,۷۰۹,۹۰۱,۵۳۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۴,۴۶۰,۳۵۶ ۴,۴۲۶,۱۷۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۱,۳۱۷,۳۶۹,۱۱۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۴,۴۶۰,۶۲۹ ۴,۴۲۶,۴۴۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۱,۳۳۰,۹۹۸,۱۶۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۴,۴۶۰,۹۰۱ ۴,۴۲۶,۷۱۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۱,۳۴۴,۶۲۷,۲۲۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۴,۴۶۱,۱۷۴ ۴,۴۲۶,۹۸۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۲۲۱,۳۵۸,۲۵۶,۲۹۹