صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲۲,۷۹۴,۲۶۳,۳۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۷۵,۵۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۴۵۵,۴۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۵۵,۴۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۰,۴۷۵,۵۵۷ ۱۰,۴۵۵,۴۶۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۲۲,۷۹۴,۲۶۳,۳۴۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۰,۴۷۵,۷۳۷ ۱۰,۴۵۵,۶۴۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۲۲,۸۰۳,۲۵۴,۲۹۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۰,۴۷۵,۹۱۷ ۱۰,۴۵۵,۸۲۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۲۲,۸۱۲,۲۴۵,۳۵۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰,۳۴۵,۷۳۹ ۱۰,۳۲۰,۷۷۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۱۶,۰۵۹,۴۴۵,۳۳۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۰,۱۵۰,۳۰۰ ۱۰,۱۱۳,۷۳۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۵۰۵,۷۰۶,۹۵۵,۳۴۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۹,۸۷۱,۲۱۳ ۹,۸۳۱,۰۷۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۹۱,۵۷۳,۳۶۹,۶۴۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹,۷۷۳,۱۷۷ ۹,۷۴۲,۳۳۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۸۷,۱۳۶,۴۲۰,۸۴۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۹,۶۳۹,۷۳۲ ۹,۶۰۷,۹۷۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۸۰,۴۱۸,۱۶۹,۳۸۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۹,۶۳۹,۹۹۱ ۹,۶۰۸,۲۳۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۸۰,۴۳۱,۱۱۳,۴۴۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۹,۶۴۰,۲۵۰ ۹,۶۰۸,۴۹۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۸۰,۴۴۴,۰۵۷,۶۱۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۹,۲۹۴,۹۰۰ ۹,۲۵۳,۹۳۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۶۲,۷۱۵,۴۰۰,۸۳۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۹,۱۲۲,۲۶۶ ۹,۰۷۶,۷۴۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۵۳,۸۵۵,۵۱۰,۸۲۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹,۲۴۹,۶۲۰ ۹,۲۰۱,۸۹۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۶۰,۱۱۳,۲۳۰,۷۱۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۹,۲۷۱,۸۵۰ ۹,۲۲۰,۷۷۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۸,۹۱۷,۷۹۷ ۸,۸۵۸,۴۵۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۴۲,۹۴۰,۵۲۳,۴۹۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۸,۹۱۸,۱۷۶ ۸,۸۵۸,۸۳۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۴۲,۹۵۹,۴۳۵,۶۸۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۸,۹۱۸,۵۸۰ ۸,۸۵۹,۲۳۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۴۲,۹۷۹,۶۷۴,۵۴۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۸,۹۱۸,۹۸۵ ۸,۸۵۹,۶۴۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۴۲,۹۹۹,۹۱۶,۴۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۸,۵۴۷,۱۲۹ ۸,۴۸۳,۴۱۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۲۴,۱۸۷,۶۱۸,۵۷۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۸,۱۶۲,۷۲۴ ۸,۰۹۱,۴۰۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۴۰۴,۵۸۶,۵۵۹,۵۹۴