صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۲.۶۲) (۰.۲۸) (۹۹.۹۹) (۶۴.۲۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲.۲۵ ۱.۴۵ ۳۳۲,۲۸۴.۲۵ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ (۰.۹۶) ۱.۲۱ (۹۷.۰۲) ۸,۰۱۳.۲۸
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۷۹ ۰.۷۵ ۱,۶۵۱.۰۸ ۱,۴۱۱.۸۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱.۸۶ (۰.۱۶) ۸۲,۵۸۸.۱۱ (۴۳.۹۲)
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۸۴ ۰.۰۱ ۲,۰۰۹.۳۷ ۲.۰۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲.۰۵ ۱.۶۷ ۱۶۷,۰۶۰.۹۶ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱.۵۵ ۰.۴۸ ۲۷,۲۷۲.۸۲ ۴۶۸.۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۴.۲۶ ۰.۲۲ ۴۱۶,۴۶۸,۳۰۵.۳۴ ۱۲۵.۶۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴.۴۳ ۰.۰۶ ۷۴۹,۹۹۰,۳۳۹.۰۹ ۲۲.۷۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳.۴۴ (۰.۱۴) ۲۳,۱۲۵,۸۶۱.۹۳ (۳۹.۲۶)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۴۸ ۰ ۴۷۶ ۰