صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۷,۸۶۰,۰۴۸,۵۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۷۷,۲۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۵۷,۰۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۵۷,۰۹۱
تاریخ انتشار
1398/06/03
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲,۷۷۷,۲۳۲ ۲,۷۵۷,۰۹۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۷,۸۶۰,۰۴۸,۵۲۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲,۸۵۰,۷۸۴ ۲,۸۳۱,۳۰۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۱,۵۷۰,۸۹۰,۸۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲,۷۸۸,۵۴۹ ۲,۷۶۹,۰۹۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۸,۴۶۰,۴۱۶,۴۳۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲,۷۸۸,۶۱۹ ۲,۷۶۹,۱۶۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۸,۴۶۳,۸۹۸,۳۷۱
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲,۷۸۸,۶۸۹ ۲,۷۶۹,۲۳۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۸,۴۶۷,۳۸۶,۴۸۷
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲,۸۱۵,۷۳۵ ۲,۷۹۶,۰۳۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۹,۸۰۷,۱۹۱,۷۴۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲,۸۱۵,۸۰۶ ۲,۷۹۶,۱۰۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۹,۸۱۰,۷۷۹,۵۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۷۹۳,۹۵۵ ۲,۷۷۴,۲۵۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۸,۷۱۸,۵۱۵,۴۴۷
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۷۴۳,۲۳۹ ۲,۷۲۳,۶۶۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۶,۱۸۸,۷۷۲,۹۷۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۷۲۰,۸۹۰ ۲,۷۰۱,۰۱۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۵,۰۵۵,۸۹۸,۵۲۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۷۲۰,۹۶۴ ۲,۷۰۱,۰۸۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۵,۰۵۹,۵۶۷,۱۳۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۷۲۱,۰۳۷ ۲,۷۰۱,۱۵۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۵,۰۶۳,۲۴۱,۸۴۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۶۶۶,۲۵۳ ۲,۶۴۶,۷۸۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۲,۳۴۴,۷۶۶,۱۹۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۶۲۴,۸۲۳ ۲,۶۰۶,۴۰۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۰,۳۲۵,۴۰۴,۲۹۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۶۲۴,۸۸۶ ۲,۶۰۶,۴۶۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۰,۳۲۸,۵۹۱,۲۴۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۵۱۷,۷۹۰ ۲,۴۹۹,۸۶۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۲۴,۹۹۸,۲۶۳,۰۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۴۱۲,۳۲۳ ۲,۳۹۳,۷۶۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۹,۶۹۲,۸۳۵,۶۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۴۱۲,۳۸۸ ۲,۳۹۳,۸۲۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۹,۶۹۶,۰۷۹,۳۶۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۴۱۲,۴۵۳ ۲,۳۹۳,۸۹۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۹,۶۹۹,۳۲۹,۱۰۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۳۳۴,۲۵۵ ۲,۳۱۴,۲۳۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۵,۷۱۶,۵۷۹,۶۸۶