صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۰,۰۳۹,۵۵۹,۸۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۲۵,۱۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۰۰,۶۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۰۰,۶۷۱
تاریخ انتشار
1398/06/30
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۳,۰۲۵,۱۶۲ ۳,۰۰۰,۶۷۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۰,۰۳۹,۵۵۹,۸۳۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۳,۰۲۶,۹۹۰ ۳,۰۰۲,۴۰۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۰,۱۲۵,۹۹۷,۳۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۳,۰۲۷,۰۹۲ ۳,۰۰۲,۵۰۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۰,۱۳۱,۱۱۸,۷۲۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۳,۰۲۷,۱۹۵ ۳,۰۰۲,۶۰۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۰,۱۳۶,۲۴۶,۵۸۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۳,۱۵۸,۱۳۰ ۳,۱۳۳,۵۳۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۶,۶۸۳,۲۱۷,۴۷۲
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۳,۲۴۰,۲۶۲ ۳,۲۱۷,۳۵۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۶۰,۸۷۴,۳۴۴,۱۹۹
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۳,۱۷۶,۹۶۳ ۳,۱۵۲,۸۴۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۷,۶۴۸,۶۵۹,۱۰۵
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۳,۱۷۱,۷۹۳ ۳,۱۴۷,۳۸۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۵۷,۳۷۵,۵۸۵,۴۷۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۳,۰۲۰,۸۸۰ ۲,۹۹۵,۳۹۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۹,۷۷۵,۸۱۰,۷۸۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۳,۰۲۰,۹۹۰ ۲,۹۹۵,۵۰۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۹,۷۸۱,۲۸۴,۱۴۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۳,۰۲۱,۱۰۰ ۲,۹۹۵,۶۱۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۹,۷۸۶,۷۶۳,۹۲۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲,۸۷۲,۰۷۷ ۲,۸۴۵,۵۶۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۲,۲۸۴,۱۶۵,۴۸۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲,۸۷۲,۱۹۴ ۲,۸۴۵,۶۸۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۲,۲۹۰,۰۰۲,۴۲۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲,۸۷۲,۳۱۱ ۲,۸۴۵,۸۰۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۲,۲۹۵,۸۴۵,۷۵۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲,۷۷۹,۶۲۴ ۲,۷۵۲,۲۰۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۷,۶۱۵,۹۷۹,۱۰۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۷۷۰,۵۱۳ ۲,۷۴۲,۷۱۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۷,۱۴۱,۰۲۱,۱۲۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۷۷۰,۶۳۹ ۲,۷۴۲,۸۳۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۷,۱۴۷,۲۸۹,۱۹۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲,۷۷۰,۷۶۴ ۲,۷۴۲,۹۶۲ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۷,۱۵۳,۵۶۳,۶۱۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲,۷۶۹,۳۰۹ ۲,۷۴۲,۳۸۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۷,۱۲۴,۸۸۳,۶۲۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲,۸۳۲,۶۱۳ ۲,۸۰۶,۰۴۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۴۰,۳۰۸,۰۵۷,۲۸۰